Czy jesteś przygotowany na Kryzys w Twojej firmie?

Chroń swoją organizację

Zarządzanie kryzysem w organizacji to Twój najgorszy koszmar.

        Bezsilność, brak kontroli i poczucie, że nie da się niczego przewidzieć.          Przygotowane zawczasu, Zarządzanie Kryzysowe, 

pomoże Ci uniknąć najgorszego scenariusza.

Poniedziałek

25 lipiec 2022 godz. 20:00

Do szkolenia zostało:

  • 00Dni
  • 00Godziny
  • 00Minuty
  • 00Sekundy

Na szkoleniu dowiesz się:

  • Co to jest kryzys?
  • Co to jest zarządzanie kryzysowe?
  • Źródła i konsekwencje kryzysów
  • Podstawowe zasady zarządzania kryzysowego
  • Najczęstsze błędy w procesach
  • Cykl zarządzania kryzysowego

Zbuduj strategię zarządzania kryzysem

Zarządzanie kryzysowe to, ciągłe monitorowanie stale zmieniającego się otoczenia. Ważne jest, aby zbudować dopasowaną strategię (i plan), zanim będzie za późno. Stworzymy otwarte i zamknięte plany kryzysowe, które pozwolą Twojej firmie przetrwać każdą katastrofę.

Wiem, co robić w sytuacjach kryzysowych

Pomogę Ci nauczyć się szybko i skutecznie oceniać oraz monitorować sytuację. Dowiesz się, kiedy należy uruchomić procesy zarządzania kryzysowego.

Jak wdrożyć rozwiązania niezbędne do uodpornienia firmy na kryzys.

I jakie podjąć kroki, by skutecznie zareagować na kryzys.

Ciągłość działania w czasie kryzysu

Od katastrofy w komunikacji, do naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego, ważne jest, aby być przygotowanym na każde najgorsze dla swojej organizacji zdarzenie. Wiedz, że zarządzanie kryzysowe w PR jest równie skomplikowane, jak w każdej dziedzinie technicznej, a może nawet bardziej. 

Ćwiczenia realnych scenariuszy

Praktyka czyni mistrza! Zapoznaj swój zespół zarządzania kryzysowego z planem. Zmierz się z symulowanym kryzysem w kontrolowanym środowisku,

z uwzględnieniem Twoich kooperantów. Przeprowadzaj regularne ćwiczenia, aby zminimalizować wpływ rzeczywistego kryzysu na Twoją organizację.

Posłuchaj naszych Podcastów

Posłuchaj odcinków naszego podcastu, BĘDZIE KRYZYS. Wypadek w Parku rozrywki Alton Towers i dlaczego zarządzanie kryzysowe w tym przypadku było dobrze przygotowane i przeprowadzone.

Pożar w OVH. Pytanie kluczowe brzmi, jak wygląda Twoja gotowość na takie zdarzenia? Są różne strategie, żeby sobie poradzić. Ale i tak geograficznie rozrzucone backupy są najważniejsze.

O mnie

Jestem konsultantem w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Identyfikuje największe zagrożenia w organizacjach.

Wdrażam strategie kryzysowe, w przypadku wystąpienia kryzysu. Klienci polegają na mojej wiedzy, radach i wskazówkach dotyczących szerokiego zakresu zagadnień związanych z kryzysem na wszystkich etapach cyklu życia kryzysu – od gotowości na kryzys, poprzez reagowanie kryzysowe i komunikację kryzysową, do analizy skuteczności zarządzania kryzysowego.

Moje doświadczenie obejmuje ponad 20 lat pracy w korporacjach i firmach konsultingowych.

Poniedziałek

25 lipiec 2022 godz. 20:00

Copyright Kamil Andrusz 2022      Polityka Prywatności     Będzie Kryzys